Termeni și condiții de utilizare ale platformei www.sweetsandspices.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare (denumiți în continuare „Acordul”) înainte de a utiliza serviciile oferite pe această platformă. Platforma www.sweetsandspices.ro („Website”) este deținută de Sweets & Spices SRL (denumită în continuare „Sweets & Spices”). Acest Acord stabilește termenii și condițiile legale pentru utilizarea Website-ului www.sweetsandspices.ro sau a altor site-uri aflate în proprietatea și administrarea SWEETS & SPICES, precum și toate subdomeniile sale (care împreună formează și sunt denumite colectiv Site-ul) și Serviciile oferite de SWEETS & SPICES. Prin utilizarea acestui Website si a Serviciilor oferite în orice mod, incluzând, dar fără a se limita la, vizitarea sau accesarea Website-lui sau contribuind prin oferirea de conținut, informații sau alte materiale și servicii pentru Site, acceptați integral și fără rezerve să respectați prezentul Acord.

Rezumatul Serviciului

Website-ul www.sweetsandspices.ro este creat și administrat de SWEETS & SPICES pentru a asista pe cei care-și doresc să comande produse prin intermediul acestuia.

Prin intermediul website-ului, e-mailului, site-urilor web precum și prin alte mijloace media, serviciul oferă acces la diverse tipuri de conținut, inclusiv dar nu limitat la clipuri video, fotografii, imagini, grafică, clipuri audio, comentarii, date, text, software, scripturi, proiecte și alte materiale și informații, precum și mărcile asociate și lucrări protejate prin drepturi de autor (colectiv denumite „Conținut”).

Conținutul acestui Website, este proprietatea SWEETS & SPICES, care deține integralitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra creațiilor originale prezentate pe site.

În absența unei autorizații scrise din partea SWEETS & SPICES în acest sens, reproducerea pe orice suport sau comunicarea publică integrală sau parțială a elementelor acestui site (text, imagini, logo-uri, mărci, etc.) este strict interzisă.

Documentele prezentate pe acest site pot fi stocate, copiate sau imprimate numai pentru informarea dumneavoastră personală și utilizate numai cu titlu personal.

Acceptarea termenilor

Serviciul este oferit subiecților care acceptă toți termenii și condițiile conținute în Acord și alte reguli, politici, și proceduri care pot fi publicate pe Website de SWEETS & SPICES, sau la care Site-ul face trimitere. Acest Acord are aplicabilitate pentru toți Utilizatorii serviciului. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Website-ului pot fi subiecte ale unor termeni și condiții suplimentare adoptate de SWEETS & SPICES făcând corp comun cu acest Acord.

SWEETS & SPICES își rezervă dreptul discreționar de a modifica sau înlocui Acordul prin publicarea pe WebSite a termenilor actualizați. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic Termenii de Utilizare. Utilizând în continuare Serviciul, urmare a publicării oricăror modificări ale Acordului, implică acceptarea respectivelor modificări.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezenți, vă rugăm să părăsiți Website-ul și să nu mai accesați acest site. Orice accesare a Website-ului va fi considerată, de acum încolo, acceptare a prezentului Acord. Acest Acord se aplică pentru fiecare Utilizator al serviciului.

SWEETS & SPICES își rezervă dreptul de a schimba, suspenda, ori de a întrerupe serviciul în orice moment și din orice motiv. SWEETS & SPICES poate, de asemeni, să impună limite cu privire la servicii sau să restricționeze accesul dvs., în parte, sau în totalitate, la serviciu fără nici o notificare sau răspundere.

Serviciul este disponibil numai pentru persoanele care au capacitate deplină de exercițiu, necesară pentru a încheia un contract. Declarați și garantați că dacă sunteți o persoană fizică, aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală în țara dvs., iar în cazul în care sunteți persoană juridică ați îndeplinit toate formalitățile necesare pentru a fi recunoscut de lege în această calitate. SWEETS & SPICES își rezervă dreptul de vă solicita o dovadă în acest sens. SWEETS & SPICES poate, după cum consideră necesar, refuza să ofere servicii către orice persoană fizică sau entitate juridică și să modifice criteriile de eligibilitate în orice moment. De asemenea, prin acceptarea Acordului, declarați că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți sunt corecte și adevărate. Aceasta prevedere este nulă în cazul în care accesul la serviciu este interzis prin lege sau dreptul de a accesa serviciul este revocat în acele țări.

Reguli de conduită

Pentru utilizarea serviciului vă angajați să respectați condițiile și regulile de conduită și să nu utilizați serviciul într-un scop interzis prin Acord sau prin lege. Vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a Website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc. Serviciul este valabil doar pentru propria utilizare, pentru utilizarea necomercială (cu excepția celor permise de condițiile stabilite în Acord).

Sunteți de acord să:

 • utilizați serviciul astfel încât să nu perturbați, întrerupeți, să împiedicați funcționarea serviciului, a rețelei;
 • nu veți utiliza serviciul pentru:
 • a colecta informații despre alte persoane, fără acceptul acestora;
 • încărca, publica, sau include prin orice altă metodă conținut de tip viruși software sau orice alt tip de cod corupt, fișiere, programe, care pot deteriora sau diminua funcționarea software sau hardware sau a echipamentelor de telecomunicație;
 • a trimite material de tip spam în sistem, reclame nesolicitate, neautorizate sau material promoțional sau junk mail-uri, spam-uri;

Înregistrarea

Conținutul platformei Sweets & Spices poate fi vizualizat și fără a vă înregistra. Totuși pentru anumite servicii este necesar să vă înregistrați. Informațiile pe care le furnizați trebuie să fie exacte, complete și actualizate, nerespectarea fiind considerată o încălcare a Acordului și poate duce la închiderea imediată a contului. Este interzisă utilizarea unui nume de utilizator, de domeniu sau de proiect care :

 • reprezintă numele unei alte persoane, cu scopul de a lua locul acelei persoane ;
 • este subiect a drepturilor altei persoane, fără autorizarea acesteia ;
 • este ofensator, vulgar, obscen.

SWEETS & SPICES își rezervă dreptul arbitrar de a refuza înregistrarea, de a anula numele de utilizator. Sunteți răspunzător exclusiv pentru activitatea de pe contul dumneavoastră, precum și pentru păstrarea confidențialității parolei utilizate pentru Site. Este interzisă utilizarea unui alt cont de utilizator fără permisiunea expresă a acestuia.

Taxele și plățile

Accesarea Website-ului este gratuită. Există totuși taxe pe care le percepem pentru anumite servicii, taxe care nu sunt rambursabile. În cazul în care doriți să utilizați un serviciu pentru care percepem o taxă, aveți posibilitatea să verificați care este valoarea acestei taxe și să o acceptați. Modificările taxelor produc efecte după ce le aducem la cunoștință prin publicarea pe Site. Utilizatorii sunt responsabili pentru plata tuturor taxelor aferente utilizării Serviciului.

Pentru Serviciile furnizate de către SWEETS & SPICES, SWEETS & SPICES va percepe un preț, astfel cum va fi afișat din când în când pe Website. Plata prețului se poate face cu (i) cardul, (ii) prin virament bancar. Procesarea oricărei cereri va fi efectuată doar la momentul în care SWEETS & SPICES are confirmarea plății (confirmarea de către operatorul de plăți electronice, creditarea contului în cazul plății prin virament bancar). Plățile prin virament se vor efectua în următorul cont: RO64 INGB 0000 9999 1112 2070.

Prețul nu se va restitui Utilizatorului în cazul acesta nu mai dorește să primească comanda deja efectuată.

Date Colectate Prin Intermediul Website-Ului. Protecția Datelor cu Caracter Personal

Informăm Utilizatorii că datele lor cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor de contact, serviciilor personalizate sau oricărui alt chestionar fac obiectul unei prelucrări de către SWEETS & SPICES exclusiv în scopul furnizării de către aceasta a serviciilor cuprinse în obiectul său de activitate.

Tipul Datelor cu Caracter Personal prelucrate, scopul și durata prelucrării sunt:

 • datele de identificare online, datele de conectare și/sau localizare incluziv adresele de IP, numele prenumele și datele de identificare (adresa etc).
 • Durata procesării va fi: înainte de (i) încetarea contractului sau (ii) data la care procesarea nu mai este necesară pentru executarea contractului.
 • Scopul prelucrării este: procesarea este necesară pentru furnizarea serviciilor.
 • Datele personale pot interesa următorii subiecți: angajații sau colaboratorii SWEETS & SPICES.

 

În legătură cu toate Datele cu Caracter Personal, SWEETS & SPICES garantează că:

(a) va prelucra doar Datele cu Caracter Personal pentru furnizarea Serviciilor și va acționa numai în conformitate cu: (i) termenii și condiții, și (ii) astfel cum solicită legile aplicabile;

(b) va implementa măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel corespunzător de securitate față de riscurile prezentate prin prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, în particular protecția împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accidentale sau ilegale, dezvăluirii neautorizate a sau accesul la Datele cu Caracter Personal.

(d) va lua măsurile rezonabile pentru a asigura ca numai personalul autorizat are acces la acele Date cu Caracter Personal și orice persoane pe care acesta le autorizează să aibă acces la Datele cu Caracter Personal se află sub obligații de confidențialitate;

(e) cât mai curând posibil in mod rezonabil din momentul în care ia la cunoștință, va notifica Utilizatorul despre orice încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea accidentală sau ilegală, dezvăluirea neautorizată a sau accesul Datelor cu Caracter Personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod de către SWEETS & SPICES, sub-operatorii acestuia sau oricare alt terț identificat sau neidentificat (o „Încălcare a Securității”);

(f) va furniza cu promptitudine Utilizatorului cooperarea și asistența rezonabile în legătură cu o Încălcare a Securității și toate informațiile rezonabile aflate în posesia SWEETS & SPICES privind acea Încălcare a Securității atât cât aceasta îl afectează pe Utilizator, inclusiv următoarele în măsura în care sunt cunoscute:

(i) cauza și consecințele posibile pentru Utilizator privind Încălcarea Securității;

(ii) categoriile de Date cu Caracter Personal implicate;

(iii) un rezumat al consecințelor posibile pentru subiecții relevanți ai datelor;

(iv) un rezumat al destinatarii neautorizați ai Datelor cu Caracter Personal; și

(v) măsurile luate de EIDS pentru diminuarea oricăror daune;

(g) nu va face niciun anunț public despre o Încălcare a Securității (o „Notificare de Încălcare”) fără acordul prealabil în scris al Utilizatorului, dacă nu se solicită de legea aplicabilă;

(h) va notifica Utilizatorul cu promptitudine dacă primește o solicitare pentru ca un subiect al datelor să acceseze, rectifice sau șteargă acele Date cu Caracter Personal al persoanei, sau dacă un Utilizatorul are obiecții împotriva prelucrării sau face o cerere de portare a datelor în legătură cu acele Date cu Caracter Personal (fiecare o „Solicitare de Date ale Subiectului”);

(i) altfel decât în măsura necesară pentru respectarea legislației aplicabile, imediat ce este posibil în mod rezonabil ca urmare a rezilierii sau expirării Contractului Principal sau a finalizării Serviciului, SWEETS & SPICES va șterge toate Datele cu Caracter Personal (inclusiv copii ale acestora) prelucrate în baza prezentelor condiții;

(j) luând în considerare natura prelucrării și informațiile disponibile pentru SWEETS & SPICES, SWEETS & SPICES va acorda acea asistență Utilizatorului pe care Utilizatorul o solicită în mod rezonabil în legătură cu obligațiile SWEETS & SPICES în baza Legilor UE privind Protecția Datelor în legătură cu:

(i) evaluări ale impactului data protecției datelor (astfel cum acest termen este definit în GDPR);

(ii) notificări către autoritatea de supraveghere în baza Legilor UE privind Protecția Datelor și/sau comunicări către subiecții datelor de către Utilizator ca răspuns la orice Încălcare a Securității; și

(iii) respectarea de către Utilizator a obligațiilor asumate în baza GDPR în legătură cu securitatea de prelucrare; cu condiția ca Utilizatorul să acopere toate costurile suportate de SWEETS & SPICES în legătură cu furnizarea acestei asistențe

Utilizatorul acordă o autorizație generală: (a) SWEETS & SPICES pentru a numi alți membri ai Grupului SWEETS & SPICES drept sub-operatori, și (b) SWEETS & SPICES pentru a numi operatori ai centrului de date al unui terț, și furnizori externi de marketing, afaceri, inginerie și suport ai Utilizatorului drept sub-operatori pentru a sprijini executarea Serviciului.

SWEETS & SPICES va ține o listă a suboperatorilor pe site-ul SWEETS & SPICES și va adăuga în listă numele suboperatorilor noi și înlocuitori înainte ca aceștia să înceapă subprelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Dacă Utilizatorul are o obiecție rezonabilă față de oricare suboperator nou sau înlocuitor, acesta va notifica SWEETS & SPICES în legătură cu acele obiecții în scris în termen de zece (10) zile de la notificare și părțile vor căuta să rezolve situația cu bună credință. Dacă SWEETS & SPICES poate, în mod rezonabil, să furnizeze Serviciul către Utilizator în conformitate cu prezentele condiții fără să folosească suboperatorul și decide la propria sa alege să facă astfel, atunci Utiliatorul nu va mai avea drepturi suplimentare în baza prezentei clauze în legătură cu folosirea suboperatorului propus. Dacă SWEETS & SPICES solicită utilizarea suboperatorului la discreția sa și nu poate satisface Utilizatorul cu privire la caracterul adecvat al suboperatorului sau la documentația și protecția stabilite între SWEETS & SPICES și suboperator în termen de nouăzeci (90) de zile de la notificarea obiecțiilor de către Utilizator, Utilizatorul poate, în termen de treizeci (30) de zile după sfârșitul perioadei de nouăzeci (90) de zile menționate mai sus, să înceteze contractul printr-o notificare scrisă de cel puțin treizeci (30) numai în legătură cu serviciul (serviciile) la care se referă prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către noul suboperator propus. Dacă Utilizatorul nu trimite în termen obiecția față de oricare suboperator nou sau înlocuitor în conformitate cu prezenta clauză, Utilizatorul va fi considerat că a aprobat suboperatorul și că a renunțat la dreptul acestuia de a obiecta. SWEETS & SPICES poate folosi un suboperator nou sau înlocuitor în timp ce procedura de obiecție în prezenta clauză este în curs.

SWEETS & SPICES se va asigura ca orice suboperator pe care îl angajează să furnizeze un aspect al Serviciilor în numele acestuia în legătură cu prezentele dispoziții, va furniza acest aspect doar în baza unui contract în scris care impune pentru suboperator termeni la fel de protectori în mod substanțial ai Datelor cu Caracter Personal decât aceia impuși pentru SWEETS & SPICES prin prezentele dispoziții („Termeni Relevanți”)..

În conformitate cu Legile UE privind Protecția Datelor, SWEETS & SPICES va pune la dispoziția Utilizatorului acele informații aflate în posesia și sub controlul SWEETS & SPICES la cererea rezonabilă a Utilizatorului pentru a demonstra respectarea de către Furnizor a obligațiilor operatorilor de date în baza Legilor UE privind Protecția Datelor cu privire la prelucrarea de către acesta a Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul își poate exercita dreptul de a audita în conformitate cu Legile UE privind Protecția Datelor în legătură cu Datele cu Caracter Personal, prin furnizarea de către Furnizor:

(a) a unui raport de audit nu mai vechi de optsprezece (18) luni, întocmit de un auditor extern independent care să demonstreze că măsurile tehnice și organizaționale ale SWEETS & SPICES sunt suficiente și în conformitate cu un standard acceptat în domeniul auditului; și

 1. b) de informații suplimentare aflate în posesia sau sub controlul SWEETS & SPICES către o autoritate de supraveghere a UE atunci când aceasta solicită sau necesită informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal realizată de Furnizor în baza prezentei APD.

În măsura în care orice prelucrare de Date cu Caracter Personal de către Furnizor are loc în orice țară din afara CEE părțile convin ca clauzele contractuale standard aprobate de autoritățile UE în baza Legilor UE privind Protecția Datelor se vor aplica în legătură cu acea prelucrare, iar SWEETS & SPICES se va conforma obligațiilor ‘importatorului de date’ în clauzele contractuale standard, iar Utilizatorul se va conforma obligațiilor ‘exportatorului de date’.

Utilizatorul recunoaște și acceptă că furnizarea Serviciului în conformitate cu Contractul Principal poate necesita prelucrarea Datelor cu Caracter Personal prin suboperatori în țări din afara CEE.

Dacă, în executarea prezentelor dispoziții, SWEETS & SPICES transferă orice Date cu Caracter Personal către un suboperator situat în afara CEE, SWEETS & SPICES se va asigura, înaintea acelui transfer, că este implementat un mecanism legal de realizare a caracterului adecvat cu privire la acea prelucrare, cum ar fi:

(a) cerința ca SWEETS & SPICES să execute sau determine ca suboperatorul să execute în beneficiul Utilizatorului clauzele contractuale standard aprobate de autoritățile UE în baza Legilor UE privind Protecția Datelor și a prezentelor prevederi;

(b) cerința ca suboperatorii să fie autorizați în baza Scutului de Confidențialitate UE-SUA; sau

(c) existența oricărei alte măsuri de salvgardare aprobate în mod specific pentru transferurile de date (astfel cum acestea sunt recunoscute de Legile UE privind Protecția datelor) și/sau o constatare a caracterului adecvat de către Comisia Europene.

În cazul în care Utilizatorul se consideră prejudiciat cu privire la procesarea și transferul datelor cu caracter personal, acesta se poate adresa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sectorul 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.